Bal bestendige luidsprekers

Luidsprekers die in een sportzaal hangen ondergaan nogal wat geweld doordat er een bal tegen aan wordt geschoten.  De meeste uitvoeringen zijn bal bestendig uit te voeren.

speakers sportzaalbalbestendige speaker